Provozní řád

 • Ubytování je možné od 15:00 hodin
  Pokoj je nutné uvolnit v den odjezdu do 10:00 hodin

 • Host v den příjezdu předkládá doklad totožnosti, složí kauci za apartmán 1000 Kč a uhradí doplatek za ubytování.

 • Host je povinen při příjezdu zkontrolovat vybavení apartmánu. Případné nesrovnalosti musí být nahlášeny v den příjezdu. Na hlášení nesrovnalostí další den, nebude brán ohled.

 • Před odjezdem hosta je apartmán zkontrolován ubytovatelem. Pokud je apartmán bez závad, host dostane zpět kauci.

 • Host nesmí bez souhlasu provozovatele apartmánu přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy, jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

 • Host je povinen udržovat pořádek a čistotu apartmánu i v celé budově.

 • V době od 22 – 6 hod. je host povinen dodržovat noční klid.

 • Ve všech prostorách apartmánu je přísný zákaz kouření. 

 • Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory.

 • Poškození vybavení apartmánu bude účtováno dle skutečnosti nebo dle reálného odhadu správce areálu. Odcizení majetku apartmánu bude účtováno v plné výši dle ceníku vybavení apartmánu.

 • Ubytování se psy či jinými domácími zvířaty je možné po domluvě

 • V každém apartmánu je možnost připojení k internetu pomocí WIFI. Přístupové údaje jsou k dispozici na apartmánu

 • Zapomenuté věci na apartmánech po odjezdu hosta, nebudou provozovatelem hlášeny. Po ukončení sezóny proběhne jejich likvidace.

Provozní řád je platný od 1. 6. 2019.